top of page
Zprostředkování 

Pečovatelskou službu můžete vykonávat samostatně
na živno
stenský list nebo jako zaměstnanec. Oprávnění
na volnou živnost „Poskytování služeb pro rodinu
a domácnost“
Vám vystaví místní živnostenský úřad. 

Pro tuto službu není nutné odborné vzdělání. 

V rámci volného poskytování služeb v EU lze práci vykonávat
i v jiném státě Evropské unie. Za předpokladu aktivního živno-
stenského podnikání Vám Okresní správa sociálního zabezpe-
čení potvrdí příslušnost k právním předpisům daného státu
- tzv. formulář A1.

 

Součástí zprostředkování je poradenství a komunikace mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Vaše podklady bezúplatně
přeložíme do němčiny a nabídneme volné pracovní pozice. Zasláním
přihlášky se ještě nezavazujete k podepsání pracovní smlouvy.  

S klientem vedeme jednání o náplni pečovatelské služby, výši

odměny a dalších pracovních podmínkách. Dohlížíme na to,

aby vše probíhalo v souladu s právní legislativou obou zemí.

 

pinklady (1).jpg

Stáhněte si přihlášku zde

 

bottom of page