Zprostředkování pečovatelek do Německa

 

 Pečovatelskou službu můžete vykonávat buď jako zaměstnanec

naší firmy anebo samostatně na živnostenský list. Oprávnění na
volnou živnost „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ Vám
vystaví místní živnostenský úřad.  

 

Pro tuto službu není nutné odborné vzdělání. 

 

V rámci volného poskytování služeb v EU lze práci vykonávat
i v jiném státě Evropské unie. Za předpokladu aktivního živno-
stenského podnikání Vám Okresní správa sociálního zabezpe-
čení potvrdí příslušnost k právním předpisům daného státu
- tzv. formulář A1.

 

Součástí zprostředkování je poradenství a komunikace mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Vaše podklady bezúplatně
přeložíme do němčiny a nabídneme volné pracovní pozice. Zasláním přihlášky 
se ještě nezavazujete k podepsání pracovní smlouvy.  

 

S klientem vedeme jednání o náplni pečovatelské služby, výši

odměny a dalších pracovních podmínkách. Dohlížíme na to,

aby vše probíhalo v souladu s právní legislativou obou zemí.

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem. 

Návštěvu v kanceláři je vhodné dohodnout předem.